"2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"

"2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden araştırmacının katıldığı 2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi yapıldı - Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın: - "Kongre ile evrim görüşünün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçişmesine dair önemli adımlar atılacaktır. Böylece kainatı yaratıcısı hesabına okumaya, maddenin yanında mananın da dikkate alınmasına, bilim metodları çerçevesinde yaratılış hakikatinin değerlendirilmesine, başka bir ifadeyle 'din-bilim' ayrımı yanlışlığının bir kenara atılarak hakikatte kardeş olan bu iki alanının birlikte ele alınıp sunulmasına çalışılacaktır"