Ahlakı inşa eden vicdan…

Ahlakı inşa eden vicdan…
Sadi Şirazi “Gülistan” kitabında anlatıyor: Bir gece, Kur’an kucağımda, pederimle oturmuş idim. Hane halkı ise yanımızda uyuyorlardı. Babama dedim ki: “Ne olur, şunlardan biri kalkıp da iki rekât namaz kılsa…” Pederim: “Canım oğul, onları çekiştireceğine ha keşke sen de uyuyaydın!” dedi. Bu anlayış, daha doğrusu bu ahlaki yaklaşım ne yazık ki anekdotlarda kaldı. Hangi konuda […]