Barış dansı yapan barbarlar!..

Barış dansı yapan barbarlar!..
Birinci Dünya Savaşı 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macar İmparatorluğu tahtının varisi, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın Bosna-Hersek’te suikasta uğrayarak ölmesi üzerine başladı… -Tüm kaynaklarda böyle yazar, ancak büyük palavradır!.. Arşidük suikastı yalnızca ateşleyiciydi; asıl büyük neden  emperyalist devletlerin paylaşım savaşıydı!.. Özellikle İngiltere ve Almanya arasındaki rekabet, geç uluslaşan Almanya’nın ham madde ve sömürge arayışı, devletlerarası bloklaşma ve […]