Bir dev ihale daha Cengiz’e mi?

Bir dev ihale daha Cengiz’e mi?
Bol bol tasarrufun konuşulduğu bütçe takvimi işlerken, gündeme hiç gelmemiş büyük bir ihaleden söz edeceğiz. TCDD’nin “belli istekliler arasında” yöntemiyle açtığı Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi. “İltisak”, bağlantı demek; artık hepimizin malumu. Burada, bir fabrikaya/iskeleye bağlanan özel demiryolu anlamında. Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak hattı neden mi önemli? Cengiz Holding’in Mazıdağı’ndaki entegre gübre tesisi için. […]