Çağımızı Karakterize Eden Buluş Sandalye Mi?

Çağımızı Karakterize Eden Buluş Sandalye Mi?
Geleceğin tarihçileri, kimilerinin İnsan Çağı (Antroposen) olarak adlandırdığı günümüz dünyasına baktığında, çağı karakterize eden buluş olarak bilgisayarı değil, vücudumuz üzerinde büyük etkisi olan sandalyeyi gösterebilir.