Cemiyet-i Akvam

Cemiyet-i Akvam
1776’da İngiltere’den bağımsızlığını kazanan, 1861-65 arasında nüfusunun %2’sinin (600 000 kişi) öldüğü bir iç savaş geçiren ABD’nin,1900 gelmeden dünyanın en güçlü ülkesi haline gelmesi müthiş bir olaydır. Amerikalılar kazandıkları bu iktisadi, siyasi ve askeri başarıdan sonra dünyaya nizam vermek üzere Tanrı tarafından vazifelendirildiklerine kanaat getirdiler. Bu sırada Avrupalı “Düvel-i Muazzama” (Büyük Devletler) Birinci Dünya Harbi’ni […]