Çin Tayvan Kıyısı Limanları

Çin Tayvan Kıyısı Limanları
Ningbo, Shipu, Haimen, Wenzhou, Saiqi, Fuzhou, Xiuyu, Quanzhou, Zhangzhou, Xiamen, Dongshan, Sanbaimen, Shantou, Xidl, Shenwei, Huizhou, Xijiang Marine Terminal, Lan Shui Terminal, Sanbu, Zhaoqing, Wuzhou, Liuzhou, Guigang, Nanning, Yangjiang, Shui Dong, Zhanjiang, Xlahai, Haian, Haikou, Macun, Sanya, Basuo, Yangpu, Weizhou, Beihai, Fangcheng, Keelung, Su-Ao, Hualien, Taichung, Ma-Kung, An-Ping, Kaohsiung,Kinwan, Naha, Nishihara
Hong Kong, Yantian, Shekou, Mawan, Chiwan, Taiping, Dongwan, Shilong, Zhonshan, Huangpu, Guangzhou, Foshan, Shiqiao, Rongqi, Jiangmen,Zhuhai, Macao