Kaba ve yaralayıcı!

Kaba ve yaralayıcı!
Aile geçindiren erkek-kadın ayırmadan sormuşlar: Ekonomide kriz var mı, yok mu? Yüzde 68 “var” demiş. İnşaat sürükleyici sektördü. Depreme uğradı. Çöktü. Eski krizler “banker vurgunu yemiş vatandaş” üretmişti. Bu yeni kriz,“müteahhidi kaçmış, yarım kalmış konut vurgunu vatandaş” yarattı. İnşaatları yarım bırakıp kaçan işadamı sayısında patlama var ve “devlet bize de bir nefes versin” yakarışına girdiler. Enflasyon yükseldi. Faizler […]