Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine düzenleme

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine düzenleme
Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine düzenlemeKılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine düzenleme
Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı yüzde 10'a çıkarıldı.