Retina Hücresi Naklinde Ümit Verici Bulgu

Retina Hücresi Naklinde Ümit Verici Bulgu
Ceninden alınan retina hücresi nakli yapılan kör farelerin beyinlerinde görme merkezlerindeki nöronlar normal çalışmaya başladı.