Rusya Donanması'na ait 'Amiral Makarov' fırkateyni Akdeniz’e gitti

Rusya Donanması'na ait 'Amiral Makarov' fırkateyni Akdeniz’e gitti
Rusya Donanması'na ait 'Amiral Makarov' fırkateyni Akdeniz’e gittiRusya Donanması'na ait 'Amiral Makarov' fırkateyni Akdeniz’e gitti
Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait 'Amiral Makarov' fırkateyni, Rus Donanması’nın Akdeniz'deki grubuna katılmak için bölgeye gitti.