Türkiye enerji savaşını kaybediyor…

Türkiye enerji savaşını kaybediyor…

Our Products / Ürünlerimiz

Free Shipping / Ücretsiz Kargo 

 

 
 

Our Products / Ürünlerimiz

Free Shipping / Ücretsiz Kargo 

 

 
 

Our Products / Ürünlerimiz

Free Shipping / Ücretsiz Kargo 

 

 
 

Soğuk Savaş döneminde dünyayı anlamak daha kolaydı. İki kutup arasındaki itiş-kakış, Berlin Duvarı’nın çökmesinden itibaren yerini ulus devletlerin, hatta devlet vasfı bile taşımayan oluşumların sürekli değişen ittifaklarına bıraktı. Tüm bu karmaşa içinde sabit olan tek unsur ise enerji. Dünyada yeşil enerjiye doğru bir geçiş yaşanıyor olsa da petrol, doğalgaz, son dönemlerde kaya gazı hâlâ değişen […]