Kimyasal tankerde ikinci kaptanın ve vardiya zabitinin bilmesi gerekenler

Kimyasal tankerde ikinci kaptanın ve vardiya zabitinin bilmesi gerekenler
Kimyasal tankerde ikinci kaptanın bilmesi gerekenler

2. KAPTANIN KİMYASAL TANKERDE BİLMESİ GEREKENLER

 

POLLUTION CATEGORY DENİZ KİRLİLİK KATEGORİLERİ

CATA: Yüksek toksic içeren 1 ppm’den az yada 1-10 ppm arasında olan(tehlike ratingi 3-4)

CAT B: Orta derecede toksik içeren1-10 ppm arasında yada 10ppm-100 ppm arasında olan.(tehlike ratingi 2-3 arasında)

CAT C: Suda zayıf toksik içeren 10-100 ppm arasında veya 100-1000ppm arasında bulunan tehlike ratingi 1-2 arasında olan kimyasal madeler

CAT D: Pratikte suda toksik içermeyen ppm’i 100 den fazla 1000’den az olan tehlike ratingi 1 olan kimyasal maddeler

ANNEX 1: Yağlar

ANNEX 2: Kimyasal maddeler

APP III: Annnex ve A,B,C,D sınıfına girmeyen maddeler

 

IMDG CODE

CL 1: Patlayıcı madde

CL 2: Sıkıştırılmış,sıvılaştrılmış yada eritilmiş gaz

CL 3: Tutuşabilir sıvı

CL 4: Tutuşabilir katı(doğal olarak tutşabilir yada rutubetliği zaman tutuşabilir gaz çıkaran madde

CL 4.1: Tutuşabilir katı

CL 4.2: Rutubetliği zaman tutuşabilir gaz çıkaran katı madde

CL 5: Okside ve organize okside

CL 5.1: Oksit

CL 5.2: Organize oksit

CL 6: Zehirli madde

CL 6.1: Zehirli madde

CL 7: Radıoactıve madde

CL 8: Aşıdırıcı madde

CL 9: Kirli madde

 

STOWAGE PLANI YAPARKEN İZLENECEK YOL

1)Gemide bulunan FITNESS SERTİFİKASINA bakacaksın.Bu sertifikada gemi bu yükü yükleyebilir mi hangi tanklara yükleyebilir ona karar verilir.

2)Gemide bulunan RESIST LISTE bakıcaksın.Bu listede de yüklenecek malın tanklara ne gibi bir etkisi var onu öğrenebilirsin.

3)IBC CODE kitabından yükle ilgili özellikler bulunur.

4)CARGO DATA SHEET’e bakıp yük hakkında daha ayrıntılı bilgiler öğrenebiliriz.(US.COAST GUARD yada TANKER SAFETY GUIDE klasörlerinden)

5) COMPABİLİTY CHART’A bakıp yükler yanyana yüklenebilir mi ona bakarız.COMPATIBILITY CHART.xls

6)Mal inhibitör bir mal mı ona bakarız.(İnhibitör:Bazı mallları sıstılan bir malın yanına koyarsak o mal polerimize olur.Bunu da ısı ve basınçla anlarsın.Bu mallar DATA SHEET’te inhibitör şeklinda yazar.Monomer malları buna örnek verebiliriz.

7)Hesap yapılır.

 

MALLARIN ÖZELLİKLERİNİ BULABİLECEĞİMİZ KAYNAKLAR

1)Shıp operatıon manual

2)IBC code

3)Cargo Data Sheet(US Coast Guard yada mavi Tanker Safety Guıde)

4)IMDG Code

5)Eski voyage dosyalarından

6)Eski Cargo Informatıon Sheetlerden

7)Kendi kaynaklarımızdan

WALL WASH

A)HYDROCARBON MİKTARINI HESAPLARKEN

1)Tankın her tarafına METHANOL sıkarak %40 miktarda(pratikte %33,ASTM-D 1722’ye göre %10,BS-506’ya göre de %5 methanol) topladık.

2)Bunun üzerine %60 miktarında DISTILE WATER ekledik.

3)Rengini kontrol ediyoruz.Eğer açıksa güzel.

B)CHLORIDE MİKTARINI HESAPLARKEN

1)Tankın her tarafına DISTILE WATER(direkt methanolde sıkabiliriz) kullanarak %100 miktarda topluyoruz.

2)Sonra 100 ml.numuneye 5-6 damla AgNo3 damlatıyoruz.

3)Referans almak için bir başka tüpe %100 miktarda distile water koyup karşılaştırıyoruz.

 

TLV:(Treshold Lımıt Value)Drager tüpleri ile ölçülen değer.Her yük için ayrıdır.Cargo Informatıo Sheet’lerde tanka emniyetli girebilmek için gereken ppm değerleri yazılıdır.İzin verilen değerde tankta en fazla 8 saat çalışabilirsin.TLV kapalı bir bölmedeki zehirli gaz miktarıdır.

STEL:(Short Treshold Lımıt Value)Bu değerde tanka günde en fazla 4 kere ve en çok 15 dk. kalabilirsin.

LEL:(Lower Explosıve Lımıt)Kapalı yerde ölçülen patlatıcı gas miktarıdır.Stim yaparken ve tanka girişlerde 0 olmalı,yıkamaya başlamadan önce en fazla %10 olmalıdır.

Yıkamaya başlamadan önce tanktaki LEL miktarını ölçeriz.Bu değer en fazla %10 olmalıdır.

Daha sonra yıkama esnasında tanktan ölçüm alırız.Bu değer de %50’den fazla olmamalıdır.Eğer fazla çıkarsa LEL değeri %20’ye inene kadar bekleriz.(ISGOTT 91)

ATMOSFER MONITORING:Yıkamadan önce,yıkama esnasında,kapalı yelere girişlerde,yükleme esnasında yükleyeceğimiz tanklara komşu kapalı yerlerde yapılır.

REAKTİF MADDE:Polimarize olan maddelere reaktif madde denir.Polimarize olmak demek malın degişik dış etkenlerden dolayı bozulması demektir.(ısı,hava,su,kendiliğinden)Bu malların içine polimarize olmasını engellmek için inhibitör madde konur.Inhıbıtor meddeyi koymadan önce mutlaka sertifikasını almak gerekir.

CORROZYON MADDE:Paslanma,aşındırma yapan maddelere corrozyon madde denir.Asitler buna örnektir.Corrozyon maddeyi yüklerken tankın stainless steel olması gerekir.

STATIC ELECTRIC: Hydrocarbonlar’a statıc electrık için dikkat etmek gerekir.(ISGOTT 60)

Yükleme rate’i başlangıçta:

3’lük bir devre için:16 cbm

4’lük devre için:29 cbm

5’lik devre için:60 cbm

olmalıdır ve ilk ullage’i almak için en az 30 dk.geçmesi gerekir.

STRIPPING: Yükün flash poıntı eğer 60 C’nin altında ise blowıng nıtrogen ile yapılmalıdır.

N2 pompaya en yakın draın’e bağlanır.Manifold valfi kapatılıp tank basınçlandırılır.Daha sonra manifold valfi açılır.Bu işlem en az 4 kere yapılması gerekir.Eğer aynı yük birden fazla tankta var

İse ilk önce devredeki mal bir tanka blow edilir,daha sonra o tank pompa ile basılıp,tekrar blowıng yapılır.

VOLUME FACTOR:Bazı yüklerde corr.factor verilmez ve TABLE 54 B’den densıty’nin bulunması istenebilir.(Petroleum Measurement Tables)

Örnek: Malın 15 C’de densıty’si 0.822 olsun.Tanktan aldığımız sıaklık 21 c çıkarsa,Table 54B’den önce 15 C densıty’si 0.822 olan sayfayı bulacağız daha sonra sıcaklık 21 C olan bölmeyle çakıştıracağız.Sonuç örneğin 0.9947 çıkıyor.Bu değer volume factordür.bu değeri tankın cbm miktarı ile çarpıp daha sonra 15 C’deki in air density ile çarpıyoruz.

GSV(gross standard volume)=cbm*VCF(volume corr.factor)*densıty ın aır(15 C)

Table 54B’ye vacum densıty ile giriyorsun.

Eğer densıty>0 ise 0.0010 çıkartıyoruz.

densıty<0 ise 0.0011 çıkartıyoruz.

PPM: Milyonda bir parçacıkta,kütlede,hacimde bulunan gaz miktarı

YIKAMA PROSEDÜRLERİ(p&ı manual)

CATA olan bir yükü her zaman limanda prewash yapıp slop’u sahile veriyoruz.

CATB olan malın yıkama suyunu özel alanlarda basamıyoruz.(Karadeniz,Baltık denizi, Marmara’nın bir bölümü)

CATC bir yükün yıkamaya suyunu gemi hızı enaz 7 knot,sahilden en az 12 mil uzaklıkta ve derinlik en az 25 m.olmak koşuluyla basabiliyoruz.

CATD olan bir yükü basarken kuyuda kalan mal miktarının %20’si su ekleyip basabiliriz ama zorunlu değil yıkama esnasında Cat C gibi davranabiliriz.

 

TANK ÇEŞİTLERİ(Shıp Operatıon Manual sayfa30)

1)Staınless Steel tank

2)Coatıng Tank: a)Zınc Sılıcate Coatıng(Deniz suyuna karşı hassas)

b)Epoxy Coatıng

 

BANNED LAST CARGO: Yiyecekle ilgili bir yük yükleyeceğimiz zaman(balık yağı,zeytin yağı) tankın yüklediği bir önceki kargonun kabul edilebilir olması gerekir.Bunun listesi shıp operatıon manual’de sayfa 183’de vardır.

 

NITROGEN BLANKET GEREKTİREN YÜKLER

 • ACETIC ACID

 • ACETON

 • BUTYL ACETATE

 • CYCLOHEXANE

 • ETHYL ACETATE

 • CELLOSOLVE SOLVENT

 • DOWANOL PM

 • ABSOLUTE ETHYL ALCOHOL

 • PURE ETHYL ALCOHOL

 • ETHYLENE DI CHLORIDE

 • ISOPAR L

 • MEK

 • METHYL ISOBUTYL KETONE

 • MONOPRYLENE GLYCOL

 • TRANSFORMER OİL

 • TRIETHANOLIMINE

 • TRİCHLOROETHYLENE

 

PASSIVATING:Özellikle sulphurıc acıd yüklemelerinden sonra L800(Passıvatıng Lıquıd) ile tankın krom yüzeyinin zarar görmesini önlemek için yapılan işlemdir.Butterworth makinası ile de çavirilbilir ama en kullanılan yöntem KEV(püskürtme makinası) ile flushıng yapmaktır.Passıvetıng’den ortalama 20 dk.sonra tankı tatlı su ile flushıng yapmak gerekir. Passıvatıng lıquıd ana maddesi nitrik acittir.

PICKLING:Passıvatıng ile aynı prosedür uygulanır.Passıvatıng’dn farkı nitrik acit ve hydroflorıc asid içermesidir.Genellikle önce pıcklıng sonra passıvatıng yapmak gerekir.Pıcklıng küçük alanlarda yüzeyi temizlemek için,yüzeydeki çapak,kaynak vs.gibi etkileri temizlemek için kullanılır.Passıvatıng ise pıcklıngden sonra tankın tüm yüzeyine ince bir kaplama,koruma yapar.

 

 

 

 

 

VENTILATION PROCEDURES

1)Open ventıng: PV valfleri tamamen açık.

2)Controlled ventıng:Pvvalfleri tamamen kapalı.Sadece basınçla ve vakumla atar.

Bir de bazı yüklerde gas return lıne devresi bağlanıp PV lerde kapalı tutulur.Dışarıya hiçbir şekilde gas çıkışı olmaz.Gası zehirli yükler bunlara örnektir.(benzene,acn,phenol vs.)

ULLAGING PROCEDURES

1)Open gaugıng: Ullage kapağından hermetıcle ulaage alınıp,sonra tekrar kapak kapatılır.(MEG)

2)Restrıcted gaugıng:Hermetıc borusundan iskandille ullage alınabilir.

3)Closed gaugıng:Tamamen kapalı sistem.Hermetic sistemi de kabul ediliyor.Yalnız hermetıc boruya taklı vaziyette duracak.

BALLAST PROCEDURE

Balast almadan önce balast tanklarından O2,LEL ölçümleri yapılır.ayrıca şüphe duyuyorsak yüklediğimiz tanka komşu balast tanklarından o kargoya ait PPM ölçümü de yapılabilir.

Balast basmadan önce basacağımız tanktan numune alınarak renk,koku testi yapılır.

Ayrıca seyir sırasında da balast tankları kontrol edilip ölçüm yapılır ve bunlar kaydedilir.

TANK ÇEŞİTLERİ

Independent Tank:Gemi bünyesinden bağımsız tank

Inregral tank:Gemi bünyesine bağımlı tank(Chemprıncess tankları gibi)

Gravıty Tank:0.7 basınca kadar dayanıklı tank(Chemprıncess tankları gibi)

Pressure Tank:0.7 bardan yüksek basınçlar için yapılmış özel tanklar

 

CHEMICAL TANKER ÇEŞİTLERİ

TYPE I CHEMICAL TANKER

En güçlü,en dayanıklı tankerler bunlardır.Çarpışma,oturma ve küçük hasarlara karşı geminin başından makine dairesine kadar maruz kaldığında yüzme kabiliyetini sürdürebilen tankerlerdir.Cargo tanklarının her tarafında çift cidar bulunur.

TYPE II CHEMICAL TANKER

150m.’den büyük olanları type I tanker özelliğini taşır.150 m.’den küçüklerinde ise bu özellikleri makine dairesi kapsamaz.Tankların sadece denize bakan alabandalarında çift cidar vardır.

TYPE III CHEMICAL TANKER

En zayıf chemıcal tanker tipidir.Tank ile deniz arasında double screen(çift cidar) yoktur. 125m.’den büyük gemilerde type II ‘nin 150m.’den küçük gemilerdeki özelliğine sahiptir.125m.’den küçük gemilerde ise bu özellikler makine bölümü hariçtir.

 

DRAGER PAC.EX.METER KALİBRASYONU

0 KALİBRASYONU

 1. Sağdaki uzun düğmeye uzun süre basıyorsun.—0 şekli görülecek.

 2. oraya şifreni(111) giriyorsun.0-0 gözükecek.

 3. 0 kalibrasyonu yapmak için 20.0 ‘ı giriyorsun,entere basıyorsun.

 4. Bir süre kararlılık kazanması için bekliyoruz.Eğer değer 0 yada 1’den farklı bir değer çıkarsa düğmelerle 0’a eşitletip entere basıyoruz.

SPAN GAZI KALİBRASYONU

 1. 20.1 menüsüne giriyorsun.Sonra ex.metere bizde hangi test gazı varsa onu bağlıyoruz.

 2. Test gazı tüpünün üzerinde ex.meterin kalibrasyonda kaç göstermesi gerektiği yazılıdır.

 3. Eğer farklı bir değer çıkarsa düğmelerle o değere getirip entere basıyoruz.

 4. Daha sonra 0.0’a gelip menüden çıkabiliriz.her numaranın menüde bir anlamı vardır.Onu kitabında bulabiliriz.